tisk

Základy ovládání a struktura aplikací

Uživatelské rozhraní - Základní ovládání aplikace, Systémová nabídka, Parkoviště nástrojových lišt, Navigační panel a jeho funkce, Hlavní nabídka, Okna, Plocha, Podpora témat Windows, Nápovědy, Uživatelské klávesové zkratky, Provozní režim formuláře, Profily formulářů, Ovládání editoru textových údajů, Typy tiskových výstupů, Grafy, Číselník vzorových textů, Dokumentace systému

Struktura a základní rysy aplikací - Základní rysy aplikací QI, Konstrukce subjektů v QI, Konstrukce statků v QI, Konstrukce akcí a informací v QI, Konstrukce dokladů v QI, Úložiště v QI, Místa v QI, Dimenze v QI, Základní mechanismy v aplikacích QI

Základy modifikace formulářů a tiskových výstupů - Formuláře - definice, připojené datové řezy, Varianty formulářů, Návrhový režim formuláře, Typy tiskových výstupů, Uživatelské tiskové výstupy, Samostatné tiskové výstupy, Komunikátor, Návrhový režim tiskového výstupu, Export a import vzhledových variant formulářů a tisků