tisk

Základy obchodních a ekonomických aplikací v QI

Nastavení aplikací konfigurace a číselníky – Členění konfigurací, konfigurace jednotlivých aplikací (globální, uživatelské), vztahy mezi konfiguracemi, (priority), další nastavení konfigurace, obchodních partnerů, dokladových řad, jednotlivých dokladů, Číselníky - společné pro všechny aplikace obecné, číselníky jednotlivých aplikací, přehled některých významných (povinných) číselníků aplikací (typy dokladů atd.) číselník obchodních partnerů obchodní údaje, číselník zboží skupiny zboží

Obecné (společné) funkce aplikací

Tvorba dokladů, struktura dokladů Sledování stavů dokladů s možností definice filtrů, napevno vyfiltrované formuláře do struktury aplikace

 

Popisy modelovaných procesů, oběh dokladů

Prodej – přijatá poptávka, odvození nabídky, objednávky, dodacího listu, skladové výdejky, faktury: vazby jednotlivých dokladů, doklad poskytnutého plnění nese věcné položky poskytnutého plnění (poskytnutého zboží, služby) sdružený doklad faktura, příjemka nese funkci poskytnutého plnění, finančního, účetního a daňového dokladu

 

Nákup – vydaná poptávka (možnost odvození z poptávky přijaté), odvození nabídky, objednávky vydané (možnost odvození z objednávky přijaté), dodacího listu, skladové příjemky, faktury, ocenění dodacího listu fakturou, povinnost zadávání dodacího listu přijatého do QI, možnost odvození ze strany faktury přijaté

 

Sklady – příjem do stavu zásob, výdej ze stavu zásob, oběh skladového zboží, typy skladových dokladů a jejich použití

 

Finance a účetnictví pohledávky /faktura vydaná, zálohový list vydaný, proformafaktura, dobropis přijatý/, závazky /faktura přijatá, zálohový list přijatý, dobropis vydaný/ vztahy mezi jednotlivými doklady, specifika jednotlivých dokladů, věcné položky /položky poskytnutého plnění/ , účetní položky, daňové položky, vazba na účetní a daňovou evidenci, platby banka, pokladna, zápočet, interní doklad, tvorba účetních položek, žádosti o zaúčtování, kontrolní procesy, účetní deník, závěrky účtů a účetních období