tisk

Základy konfigurace a technologie systému

Technologie - Architektura IS, Vícevrstvá architektura QI, Technické podmínky provozu, Vícejazyčnost

Základní principy datového modelu - Vysvětlení základních pojmů, Filosofie uložení aplikace v datovém modelu, Funkční objekty, Základní seznámení s nástrojem pro práci s datovým modelem

Instalace, reinstalace a konfigurace komponent

Konfigurace systému - Globální konfigurace, Obecné číselníky, Kalendáře, Typy a podtypy dokladů, Konfigurace aplikací, Využití importů dat pro naplnění počátečních stavů, Číselník hospodářských středisek a kalkulačních jednic

Administrace a nastavení přístupových práv - Naplánované úlohy, Definice typových importů a exportů dat, Filosofie přístupových práv v QI, Princip práce s přístupovými právy, Uživatelé IS, Skupiny uživatelů IS, Přehled práv nastavených pro uživatele, Kopie práv, Konfigurace aplikací pro uživatele