tisk

Informace o projektu „Vzdělávejte se pro růst!“

 

NECHTE SI PROPLATIT MZDU VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ PO DOBU JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ + NÁKLADY NA ŠKOLENÍ!!!

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.

Sepsání žádostí o dotace na školení:

 Podklady pro žádost do „Vzdělávejte se!“ Vám ZPRACUJEME ZDARMA, pokud nás zvolíte jako školitele - nabídka kurzů na míru. Další info o projektu žádejte na: L.Cuma@missuh.cz

 
Projekt „Vzdělávejte se pro růst!" bude realizován v období 31.5.2011 - 31.7.2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013.

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 000 000 Kč.

1. O projektu – pro koho je určen

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích
- strojírenství,
- stavebnictví,
- nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
- pohostinství, gastronomie,
- terénní sociální služby,
- odpadové hospodářství

O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.

2. Způsob realizace

Zaměstnavatel zpracuje žádost, kterou si stáhne z této webové stránky, a včetně povinných příloh ji doručí na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR (příslušné podle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku). Sem se také může obracet v případě potřeby získání podrobných informací, případně konzultací. Lze školit i pracovníky, kteří již byli školen v předchozím projektu Vzdělávejte se!

Pro přijímání žádostí a s konkrétními dotazy se obracejte na tyto pracovníky kontaktního pracoviště ÚP ČR v Uherském Hradišti :

Ing.Jana Jestřabíková
Tel.:    950 170 259
Mail:  jana.jestrabikova@uh.mpsv.cz
 
Podrobné podmínky vstupu do projektu, náležitosti, které musí  obsahovat žádost, nutné kroky, které předcházejí podání žádosti i které po něm následují, a konečně kompletní pravidla poskytování příspěvku obsahuje materiál (k stažení níže):
Manuál pro zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro růst!“

Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci) Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické.

Zdroj informací, přihláška a formuláře ke stažení:
 http://portal.mpsv.cz