MISS Centrum, s.r.o. - ekatalog.czSoftware - ekatalog.cz
Ověřená firma ifirmy.cz M.I.S.S., spol. s r.o.
tisk

Společnosti zabývající se výkupem, ať už se jedná o výkup druhotných surovin nebo jiných komodit, vyžadují od ERP řešení řadu specializovaných funkcionalit. Při výkupu se provádí řada, na sebe navazujících činností - jako vážení, druhová klasifikace, ocenění, apod. K usnadnění vaší práce jsou v QI již přednastavené procesy včetně přednaplněných číselníků.

Systém QI Vám umožní:

 • Tvorbu výkupního listu
 • Vazbu na vážní systémy
 • Tvorbu a evidenci rozborových listů
 • Evidenci atestů
 • Souhrnná měření a rozbory 
 • Přiřazení několika úrovní vratných i nevratných obalů k různým surovinám
 • Předruhování výkupní komodity v závislosti na výsledcích rozboru
 • Tvorbu výkupních cen
 • Výpočet poplatků za dočasně skladované komodity
 • Evidenci příjemek, výdejek, nákupních i prodejních listů 
 • Evidenci vnitřních pohybů komodit
 • Tisky vážních lístků 
 • Skladovou evidenci materiálu i zboží (různé metody oceňování), včetně sledování šarží, apod.
 • Evidenci obchodních partnerů – zákazníků, odběratelů
 • Rozdělování odpadů, druhotných surovin, směsných odpadů,
 • Rozdělování komodit podle různých výkupních skupin
 • Komplexní provázanost na standardní obchodní či finanční moduly


Řekli o QI


"Zpracováváme více jak 350.000 účetních dokladů. Vše se dělalo ručně. Od QI očekáváme hlavně eliminaci chyb vznikajících při ručním zadávání, zrychlení odbavení zákazníků a manažerské přehledy pro vedení společnosti."

Bronislav Janeček
jednatel společnosti Kovosteel, s.r.o.


QI do společnosti Kovosteel, s.r.o. implementovala M.I.S.S., spol. s r.o.