tisk

Výběr a hodnocení dodavatele ve výrobě

 

Cíl: Zvýšení kvality procesů nákupu, dodávek a dodavatelských vztahů.

 

Obsah: Výběr dodavatele jako zdroj zisku podniku. Nákupní chování organizací. Požadavky ISO 9001 na výběr a hodnocení dodavatelů. Analýza ABC pro výběr dodavatelů. Rozhodovací procesy v nákupu. Metody pro výběr dodavatelů. Metody pro hodnocení dodavatelů. Metody rozhodování.
Určeno pro pracovníky útvarů logistiky, nákupu, zásobování.

 

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS