MISS Centrum, s.r.o. - ekatalog.czSoftware - ekatalog.cz
Ověřená firma ifirmy.cz M.I.S.S., spol. s r.o.
tisk

Chcete spolehlivě vyrábět a dodávat kvalitní pitnou vodu nebo zajišťovat odvod a čištění odpadních vod za rozumnou cenu? Pak potřebujete nástroj, který je vyzkoušený a prověřený mnoha zákazníky a přitom respektuje individuální potřeby každého podniku.

Systém QI řeší požadavky vodárenských společností pomocí specializovaného modulu Vodohospodářství. Modul rozšiřuje základní funkce informačního systému QI o sadu nástrojů, které usnadňují a zpřehledňují veškeré činnosti od evidence odběrných míst a vodoměrů, provádění odečtů až po periodickou fakturaci a vyúčtování záloh.

Modul Vodohospodářství obsahuje aplikace:

  • Odběrná místa
  • Přihlášky a smlouvy
  • Vodoměry
  • Odečty na odběrných místech
  • Servis a údržba
  • Periodická fakturace spotřeby
  • Vyúčtování záloh


3 hlavní výhody, které Vám znatelně usnadní práci

Minimalizace papírových evidencí a maximální kontrola
Vodoměrné knihy, měřící protokoly vodoměrů, smlouvy, přihlášky, montážní listy – všechny tyto agendy jsou evidovány v elektronické podobě. V případě potřeby je můžete snadno vytisknout do připravených tiskových sestav a formulářů.

Automatizovaný sběr informací
Systém QI je připraven na automatizovaný sběr dat z terénu. Použitím přenosných terminálů můžete data pořizovat v elektronické podobě přímo na místě a nemusíte ztrácet čas ručním přepisováním do databáze. Přenos dat do systému QI je otázkou chvilky.

Přehledné a snadno dostupné informace
Každý uživatel může jednoduše zjistit nejen aktuální stav věcí, ale také informace typu – kdo vlastnil odběrné místo před třemi lety, jaké měřiče měl v té době nainstalovány, kdo a kdy prováděl odečty atd.

Řekli o QI

Vodarenstvi_citace

„Hlavní konkurenční výhoda? Pro správné rozhodování mít včas všechny potřebné informace. IS QI toto splňuje na výbornou!“

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M. ekonomický náměstek
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.


Informační systém ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov implementoval MELZER, spol. s r.o.