tisk

Tvorba technologických postupů a zásady normování práce

 

Cíl: Seznámit pracovníky s problematikou normování práce a technologie výroby.

Obsah: Úvod do problematiky. Význam tvorby technologických postupů a normování práce pro technicko-ekonomické plánování. THN (evidence, číselník pracovišť, číselník přípravků, číselník materiálů). Výkres, konstrukční rozpiska, technologický postup. Vypracování technologické dokumentace. Kusovník, rozpiska. Technologický postup (operace, činnosti, evidence přípravků, NC programů). Stanovení normy spotřeby času – výkonové normy (směnové přirážky, vedlejší časy). Praktické příklady tvorby technologického postupu a výpočtu normy spotřeby času. Způsoby normování (odhad, porovnání, chronometráž a výpočet).

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS