tisk

Technická příprava výroby v QI

 

Konfigurace a číselníky - materiál, polotovary, výrobky, číselník operací, sazby tarifních tříd, číselník norem, typy atestů, číselník komunálního nářadí, speciálního nářadí a přípravků a číselník měřidel

 

Popisy výrobků - vlastní výrobky a polotovary, kusovníky materiálové normy (složení výrobku), kalkulační vzorce pro kusovník, technologický postup výkonové normy, operace, typové operace, návodky, řízení změn technické dokumentace požadavky na změny a změny technické dokumentace, verze výrobku, odvození popisu výrobku, schvalování technické dokumentace, obchodní konfigurace a varianty výrobků, předkalkulace v nabídce vydané, inverzní kusovníky, dokumentace k výrobku – obecné přílohy výrobku, souhrnná materiálová norma, souhrnná výkonová norma, náhrady

 

Výpočet kalkulace, kalkulační ceny – sazby tarifních tříd, režijní sazby pracovišť, cenové kalkulace, kalkulační ceny materiálů, definice kalkulačních vzorců, plnění hodnot položek kalkulačních vzorců, výpočet kalkulačních skladových a prodejních cen výrobků