MISS Centrum, s.r.o. - ekatalog.czSoftware - ekatalog.cz
Ověřená firma ifirmy.cz M.I.S.S., spol. s r.o.
tisk

Správa prostor QI je řešením pro všechny typy správcovských společností, bytových družstev a dalších organizací specializujících se na správu prostor.

Správa prostor QI Vám zabezpečí:


 • Komplexní přehled veškerých evidencí
 • Vysoká bezpečnost dat
 • Rychlé a snadné vyhledávání informací
 • Přístup k údajům odkudkoliv
 • Variabilní nastavení přísupových práv
 • Výstupy a reporty v různých variacích
 • Neustálou kontrolu nad projekty
 • Aktivní podporu a servis


Komu je správa prostor určená:


Správcům komerčních prostor

Snadné vkládání a evidence dat Vám zaručí, že budete mít neustále aktuální přehled o nájemnících a neobjeví se Vám duplicitní data. Snadno si rozpočítáte náklady na jednotlivá sprovovaná místa a nebudete mít nesrovnalosti ve fakturách. QI Vám pohlídá nájemní smlouvy a během chvíle vygeneruje přehledné sestavy firem, které máte v nájmu.

Oceníte:

 • přehledné karty jednotek
 • přímou vazbu na účetnictví
 • možnost evidence dluhů
 • přehledné sestavy nákladů na opravy

Správcům bytových prostor

Při správě bytových prostor jsou velmi podstatné vztahy s nájemníky. Správa prostor QI Vám usnadní komunikaci s nimi pomocí aplikace vzdáleného přístupu, který v mnohém usnadní komunikaci s nájemníky. Umožní jim získávat snadno a především rychle, informace o plánovaných akcích, jako opravy, apod. a zároveň jim umožní informovat o jejich změnách Vás. Pro správce bytových prostor se namísto funkcionalit určených ke komerci implementují funkčnosti jako detailní soupisky nájemníků, velikosti jednotlivých bytových jednotek a příslušenství, rozdělení společných prostor, apod.

Oceníte:

 • možnost stanovení měsíčního předpisu nájemného v bytech
 • jednoduché sledování plateb úhrad
 • přehledné sledování odečtů spotřeb
 • sledování úhrad nedoplatků a vratek přeplatků služeb všech uživatelů

Bytovým družstvům a bytovým podnikům

Hledáte-li komplexní řešení správy prostor, je QI určeno právě Vám. Malá i velká bytová družstva mohou využít možnosti variability a elasticity tohoto řešení. QI Vám vygeneruje jednotlivé i hromadné faktury a vytvoří klasické i Vámi speciálně vytvořené sestavy. Správa prostor QI je naprosto kompatibilní s ostatními moduly systému a usnadňuje tak veškerou agendu v ekonomickém, právním nebo personálním oddělení i na vedoucích pozicích.  

Oceníte:

 • evidenci standardního vybavení
 • možnost tisku složenek A i B
 • sledování čerpání dlouhodobé zálohy do fondu oprav
 • sledování informací nutných pro prodeje družstevních bytů do vlastnictví členů

Developerům

QI plní i speciální požadavky spojené se správou velkých objektů. Individuální úpravy jsou možné a problémem není ani kombinace bytových a nebytových prostor. Základní balíček Vám rozšíříme a vytvoříme přesně pro Vás exkluzivní produkt, který Vám bude vyhovovat ve všech směrech.

Oceníte:

 • tvorbu komplexních výstupních sestav pohledávek a závazků
 • možnost rychlé komunikace s bankou a poštou
 • speciální funkcionality a jejich propojení další moduly

Slovo zákazníka


  "Našim cieľom je spokojný klient. Aby tomu 
   tak bolo, musia byť vzťahy medzi správcom 
   a klientom transparentné. Vďaka modulu 
   Správa priestorov Qi sa nám  darí tieto 
   očakávania plniť.Správa priestorov Qi je 
   komplexným systémom, ktorý je prínosom
   pre všetkých zainteresovaných."

Ing. Věra Buláková, ředitelka
ŽS Bytos, s.r.o. Podbrezová