tisk

Skladové hospodářství v QI

 

Rekapitulace základních rysů skladů v QI - Sklady vedené metodou průměrovaných cen, Sklady vedené metodou FIFO, FIFO fronta, Sklady vedené metodou cen pořízení, Sklady vedené metodou pevných cen, tvorba pevných cen, přecenění stávajících cen, platnosti cen, Hromadná tvorba skladových příjemek, hromadné naskladnění, Hromadná tvorba skladových výdejek, hromadné vyskladnění

 

Opravy ve skladech

 

Rezervace a blokace zboží na skladech - Aktivace systému blokací a rezervací zboží, Doklady blokující zboží, doklady rezervující zboží, Blokace při tvorbě objednávky, blokace při příjmu zboží na sklad, Automatická a manuální blokace z objednávek, Blokace a rezervace na úrovni rozpadu zboží, Přepočty blokací a rezervací

 

Podrobné sledování zboží na skladech - Aktivace funkce podrobně sledovaného zboží, rozpad položky zboží a povinnost rozpadu, pojem rozlišovací atribut, Tvorba skupin podrobně sledovaného zboží s přiřazenými sledovanými rozlišovacími atributy, zařazení zboží do skupin, Opravy a změny rozlišovacích atributů u zboží, Přeskladnění části skladové zásoby zboží dle rozlišovacích atributů - skladový pohyb změny atributu

 

Ocenění a přecenění zboží na skladech - Výběr metody oceňování (odhad, skutečné náklady), Přeceňování skladových dokladů v závislosti na metodě vedení skladu (vážený průměr, FIFO, pořizovací a pevné ceny) a stavu, skladového dokladu, Kontrola ocenění dodacích listů přijatých skutečnými náklady

 

Pozice zboží na skladech - Aktivace systému sledování umístění zboží, Základní pojmy umístění a skladová pozice, struktura umístění, výchozí skladová pozice, Povolené skladové pozice pro zboží a sklady, povolené sklady pro zboží, Sledování umístění zboží, přemísťování zboží v rámci pozic - skladový pohyb přemístění, Podpora přednaplnění umístění při tvorbě skladových dokladů

 

Inventury na skladech - Příprava inventury, fyzická a dokladová inventura, naplnění stavů dle skutečnosti, Inventruní přebytky a manka - tvorba inventurních dokladů, Uzávěrka skaldů

 

Konsignační sklady - vedení konsignačních skladů v QI, vlastní a cizí konsignační sklady, automatické zásobování při prodeji, reporty odběrů z konsignačních skladů

 

Uživatelské kontroly na skladech - Základní uživatelské kontroly, význam kontrol - řešení opravy chybných stavů