tisk

Skladové hospodářství a fakturace, evidence zásob v praxi

 

Druh zásob • oceňování zásob • metoda A a B • vedlejší náklady pořízení, odchylky • kalkulace • zásoby vlastní výroby – nedokončená výroba • změna účetního programu • sestavy z účetních programů • přecenění zásob na skladě • reklamace • nevyfakturované dodávky • aktivace • traťové dodávky • vratky do spotřeby • prodej materiálu • přeskladnění • vzorky • bonus a skonto • inventarizace • zálohy na zásoby • účtování vkladu zásob • darovaný materiál • specifika účtování zásob •  pojem faktura (zrušený hospodářský zákoník), účetní a daňový doklad, dobropis • poskytnuté zálohy na zásoby • datum (uskutečnění účetního případu a uskutečnění zdanitelného plnění). Specifické operace: Nákup v Evropské Unii a ve třetích zemích.

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS