tisk

Servis a Údržba v QI

 

Základní informace - Co je to Servis a Údržba v QI a obecné určení modulu, Základní pojmy - statky (katalogové položky, konkrétní statky, evidované statky, zařízení servisovaná a sledovaná, nadřízená a dílčí zařízení), procesy a služby (vztah mezi procesy a servisními procesy, vztah mezi službami a servisními službami, činnosti)

 

Číselníky a konfigurace - Typy servisních dokladů, Servisní procesy, Katalog servisních služeb, Společné číselníky aplikací - evidované statky, obecný katalog produktů, Konfigurace prodeje a nákupu

 

Servisní procesy a služby - Číselník servisních procesů, Tvorba procesu a členění procesu, Periodicita procesu, Katalog servisních služeb, Zařazení služby ze servisních procesů nebo z existujících služeb, Praktická ukázka

 

Zařízení servisovaná a sledovaná - Vztah zařízení servisovaných a sledovaných, Zařízení servisovaná - zařazení zařízení z konkrétních statků, z evidovaných statků nebo ručně, Zařízení sledovaná - zařazení zařízení z konkrétních statků, zařazení zařízení z evidovaných statků, zařazení zařízení se servisovaných zařízení nebo ručně, Praktická ukázka

 

Předepsaná údržba a servisní zásahy - Předepsaná údržba - přebírání typu údržby z katalogové položky, definování předepsané údržby u sledovaného zařízení, Servisní zásah - Ad-hoc zásah, zásah generovaný z pravidelné údržby, Přehledy servisu - přehled předepsané údržby, přehled servisních zásahů, Tiskové sestavy, Praktická ukázka

 

Servisní smlouvy - Smlouvy o poskytovaném servisu - věcné, periodické a fakturační položky, Zařízení, zásahy - připojování zásahů ke smlouvám, Smlouvy o přijímaném servisu, Praktická ukázka

 

Servisní doklady - Objednávky (požadavky) přijaté na servis - položky objednávek, generování servisního zásahu, Objednávky (požadavky) vydané na servis - položky objednávek, výběr ze servisních zásahů, Výkazy činností, Skladové výdejky, Faktura vydaná a Dodací list vydaný - tvorba FV a DLV ze servisního zásahu nebo ručně, připojení výkazu činností, připojení skladové výdejky, Interní doklady, Praktická ukázka

 

Vyhodnocování nákladů a výnosů - Vyhodnocení nákladů a výnosů - vyhodnocení ze smluv, ze servisních zásahů, ze zařízení, Tiskové sestavy

 

Praktické ukázky - Shrnutí praktických ukázek, které byly řešeny v průběhu školení, Firma požadující servis