tisk

Řízení výroby v QI


Konfigurace a číselníky - globální konfigurace - konfigurace aplikací konfigurace prodeje a nákupu (blokace žádankami), skladů (výdej do výroby), číselníky ve výrobě - typy výrobních dokladů (pro účetnictví), materiál, polotovary, výrobky, typy neshod, rizik, číselník komunálního nářadí, speciálního nářadí a přípravků a číselník měřidel

 

Řízení výroby - objednávka přijatá na výrobu, výrobní zakázka - hlavička, položky, výběr z objednávek a žádanek, konfigurace výrobních zakázek, automatická tvorba položek VZ, návrh VP, příprava výrobních příkazů, tvorba žádanek na polotovary podle stavu skladu a rozpracovanosti, zjištění předběžného stavu zajištění VZ materiálem, generování výrobních zakázek ze seznamu zboží k objednání, tisky výrobní dokumentace, generování výrobní dokumentace, tvorba výrobních příkazů na položky zakázky, sledování průběhu zakázky, sledování odběru materiálu do výroby, příjem hotových výrobků na sklad, řízení změn výrobní dokumentace, atesty, měřící protokoly, aktualizace stav výrobní zakázky

 

Dílenské řízení - výkazy práce - způsob vykazování, neshody, náhrady, všeobecné náhrady, operace na pracoviště – zásobník práce, operace ve frontě, přehled operací a jejich rozpracovanosti, přehled operací po pracovištích, přehled žádanek a jejich plnění, přehled vykázané práce za období, středisko, pracovníka

 

Úpravy a změny ve výrobní dokumentaci – rušení VP a položek VZ, změny v žádankách a operacích, změna normy, množství, stav žádanky a lístku, doplnění nové žádanky a operace, náhrady

 

Kooperace – operace, kooperační partneři, technologie, objednávka vystavená na kooperační operace, tisk objednávky a průvodky kooperace, vykázání kooperace a dodací list přijatý, popř. převod materiálu do kooperace a zpět

 

Vyhodnocování výroby -  vyhodnocení nákladů, rozbor nákladů ve struktuře kalkulačního vzorce, kalkulační list výpočet nedokončené výroby

 

Nářadí -  výdejny nářadí, komunální nářadí, měřidla, speciální nářadí a přípravky