tisk

Řízení výroby – základní kurz

 

Cíl kurzu: Osvojení si pojmu logistika a příprava na jeho aplikovatelnost do podnikové praxe. Osvojení si základních postupů a procesů v oblasti materiálového řízení a řízení výroby. Poznání materiálových toků v zásobovacím řetězci, získání znalostí v oblasti strategického i operativního plánování. Připravit absolventy kurzu na studium „pokročilého řízení výroby“. Uplatnitelnost získaných dovedností na současné i budoucí pozici, univerzální použitelnost znalostí napříč obory.

Obsah: Úvod do materiálového řízení  zejména pak  vnitropodniková logistika (štíhlá logistika), nákupní logistika a strategie (např. výběr dodavatelů, Make or buy), rozdělení zásob, principy řízení zásob, výrobní logistika. Skladování a manipulace jako součást logistiky, zejména pak typy skladování a skladových technologií, nové trendy ve skladování, projektování skladů. Plánování výroby zejména pak  strategické plánování zdrojů, operativní plánování zdrojů, plánování marketingových zdrojů, podnikový systém plánování (dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé), souhrnné agregované plánování, struktura systému plánování. Řízení kapacit a kontrola výrobních aktivit zejména pak tahové a tlakové systémy řízení výroby, metody předpovědi poptávky + příklad jednoduchého forecastingového nástroje. Řízení a kontrola návazných operací, fyzická distribuce, řízení kvality, normativní základna, technická příprava výroby. Výroba „just in time“,  předpoklady zavedení, implementace změn.

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS