tisk

Stanovení režijních sazeb při technicko-ekonomickém plánování

 

Cíl: Seznámit pracovníka s problematikou stanovení režijních sazeb na základě údajů z technicko-ekonomického plánování (TEP) a s praktickými znalostmi, potřebnými pro nastavení parametrů ke stanovení položek úplných vlastních nákladů (ÚVN).

Obsah: Úvod do problematiky. Ekonomická podstata podniku. Obsah pojmu "technicko-ekonomické plánování (TEP). Informace vstupující do procesu tvorby plánu. Etapy v procesu tvorby plánu. Výkonové normy - podklad pro plánování kapacit (způsoby stanovení). Ocenění operačních a dávkových časů (přímá mzda). Technická dokumentace (výkres, konstrukční rozpiska, technologický postup). Sestavení kalkulačního vzorce. Obchodní plán. Plán výroby. Plán kapacit (časové fondy, plán práce). Rozpočet nákladů a výnosů. Stanovení režijních sazeb.

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS