tisk

Efektivní projektové řízení v podnikové praxi

 

Cíl: Získat znalosti o různých organizačních strukturách a jejich možné provázanosti i s důsledky, které taková konfigurace přináší. Zopakovat, upřesnit a naučit se základní pojmy projektového řízení, především dle standardů IPMA a PMI. Získat dovednosti definice nejdůležitějších parametrů projektů, posuzování a hodnocení projektů. Naučit se efektivně plánovat, sledovat a řídit projekty. Naučit se efektivně využívat podporu projektového řízení ve firemním IS.

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS