tisk

Prodej a nákup v QI

 

Obecný proces nákupu a prodeje v QI - rekapitulace základních rysů - vazby dokladů mezi sebou, Základní pojmy, zdůraznění odlišností v analogii prodeje a nákupu, Přehledy zboží v QI, Hromadná tvorba dodacích listů vydaných

 

Funkcionalita objednávek v QI

 

Práce s obaly v QI - Základní nastavení obalů, číselníky, Vztahy nadřízenosti, podřízenosti obalů, hierarchie obalů, Automatické vkládání do dokladů, Sledování vratných obalů, Sledování prodeje obalů z hlediska ekologie, výkazy, Sklady pro obaly

 

Význam balících listů v distribučním procesu - Význam balících listů, Nastavení použití balících listů - balení objednaného zboží, balení dodaného zboží

 

Prodejní a nákupní smlouvy v QI - Prodejní a nákupní smlouvy, Základní nastavení typů prodejních a nákupních smluv, Samostatné a hromadné generování dokladů (pohledávek a závazků) ze smluv, pojmy periodická a fakturační položka, nastavení a generování položek smlouvy, dodatky ke smlouvám, význam variabilního symbolu smlouvy

 

Platební morálka odběratelů - nastavení platební morálky, sledování platební morálky

zákaz prodeje při překročení platební morálky