tisk

Procesy a projekty v QI

 

Procesy v QI - Vize práce s procesy v QI, Proces - pojem a definice, Vazby procesu - subjekty, role, vstupy a výstupy, napojení na doklady, ..., Způsoby tvorby procesu pomocí strukturního diagramu a diagramu aktivit (UML), Podmínky a vztahy mezi procesy, Generování akcí z procesů, Využití popisu procesu

 

Projekty v QI - Typy akcí v QI, Návaznost na popisy procesů, Postup tvorby projektu, Požadavky na zdroje a interní rozpočet akce, Vazba položek dokladů na akce, Výkazy činností, Vyhodnocování projektů, Přenos projektu do prostředí Microsoft Project

 

Dokumentace QI - Vize, on-line nápověda, Referenční, datová a uživatelská příručka, Metodické postupy, Dokumentace k projektu, Dokumentace vývoje IS a technická dokumentace

 

Procesy a projekty v demoverzi - Procesy a jejich členění, vzorová data