tisk

Praktická personalistika – řešení praktických situací


Cíl: Poskytnout návod na řešení praktických situací při vedení a zpracování personální agendy.

 

Obsah: Právní úprava postupu před vznikem pracovního poměru • zakládání pracovního poměru • osobní spis zaměstnance • zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • obligatorní náležitosti pracovní smlouvy • více pracovních poměrů – problematika konkurenční činnosti • převádění na jinou práci • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru • překážky v práci na straně zaměstnavate.


Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS