tisk

Pokročilá správa QI

 

Databáze QI - Podporované

databázové servery a jejich verze-edice, srovnání funkcí, Instalace MS SQL 2008 HW a SW podmínky, nastavení pro QI, utility, provoz, Licencování MS SQL 2008 ve vztahu ke QI, Správa databáze nástroji SQL 2008 (záloha, obnova, reindexace, zkracování logu), Databázové soubory databáze QI práce s volným místem, Monitorování provozu databáze nástroji SQL 2008 (log SQL serveru) a operačního systému (event log), kontrola databáze po havárii, SQL serveru, dreadlock, Statistiky zatěžování SQL Serveru v QI, Zálohování smazaných záznam v QI

 

Postupy reinstalace, integrita dat, opravy IS - Postup reinstalace v případě zakázkových úprav, Protokoly o reinstalaci detailní logování změn při reinstalaci, Kontrola integrity databáze porušená integrita, vyhodnocení problému, stanovení jeho závažnosti a možnosti odstranění, Opravy IS

 

Pokročilá konfigurace a provoz komponent – QI IC funkcionalita, konfigurace komponent a webového serveru MS IIS, podpora prohlížečů, modifikace vzhledu webového rozhraní, logování provozu, více IC na jednom stroji, QI MC nastavení elektronické pošty v QI, provoz komponenty jako služba OS, MC manažer, SMTP autentikace, Aplikační server práce s paměťovou tabulkou, Klient spuštění z příkazové řádky, komprese v komunikačním kanále, volání klienta s parametry prostřednictvím souboru QI Skript, stálý text v záhlaví okna a na ploše, Manažer aplikačního serveru, Provoz komponent uložení logů komponent v textových souborech, vyhodnocení obsahu, nemožnost zapsat do souboru (IO Error 103)

 

Administrace a konfigurace systému, nástroje na správu - Referenční modely zakázkový referenční model, práce s hlavní nabídkou, Softwarové obchodní jednotky statistika použití a její výmaz, obchodní jednotka "Zakázkové úpravy", programové funkce obchodních jednotek,  Obecné protokoly a možnosti žurnálování, Zamykání záznamů uživateli, Pokročilé nastavení přístupových práv přístupová práva na záznamy, rychlé nastavení přístupových práv na atributy, možnost aplikace práv online či offline, Nástroj pro automatizaci testování, Servisní emaily v globální konfiguraci využití pro naplánované úlohy, přenosy dat i aplikace, Export a import globálních a uživatelských konfigurací, Konfigurace uživatelského rozhraní z pohledu administrátora barevná schémata, pozadí aplikace, Veřejné profily formulářů

 

Archivace dat – Podpora archivace dat, příručka uživatele a přidání podpory archivací do databáze QI

 

Dokumentace – Tisk globální konfigurace systému a konfigurací, Tisk konfigurace systému a aplikací pro uživatele