tisk

Plánování výroby v QI

 

Konfigurace a číselníky - globální konfigurace - plánovací kalendář, konfigurace aplikací, kalendáře

 

Plánování výroby -  výrobní kapacity a jejich vytížení, technologie a stroje, prověřování a schvalování plánu, stav zajištění materiálu, požadavky na kapacity v nabídce vydané, vytížení kapacit technologií, zaplánování výrobních zakázek, typy napojení operací, výpočet termínů, zaplánované kapacity, Gantův graf vytížení kapacit pracovišť

 

Dlouhodobé plánování – plán prodeje, plán výroby, plán nákupu na definované časové období v definované struktuře (čtvrtletí, měsíc, týden, den), kopírování a porovnávání plánů