tisk

Optimalizace logistiky – cesta k zamezení plýtvání

 

Cíl: Tréninkový seminář zaměřený na postupy a metody pro: Nalezení rizik logistických procesů. Posouzení úrovně řízení logistických procesů. Optimalizaci logistických nákladů. Posouzení efektivnosti procesů a jejich nákladovosti. Odstranění úzkých hrdel procesů – příležitost ke zlepšování.

 

Obsah: Struktura a obsah analýzy. Interní audit procesů, metodika. Procesní analýzy. Potřebné vstupy a výstupy.

Určeno pro management a pracovníky podnikových logistických útvarů.

 

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního