tisk

Optimalizace a řízení zásob v praxi

 

Cíl: Snížení nákladů, rizik a ztrát.

Obsah: Zjištění potřeby nakupovaného materiálu. Řízení zásob strategické a operativní. Systémy řízení zásob. Náklady na zásoby. Ekonomicky optimální velikost objednávky. Nejistota – pojistná zásoba. Kupní smlouvy a objednávky. Možnosti ovlivnění nakupovaného množství materiálu a služeb. Nákupní controlling.  

Určeno pro pracovníky nákupu, logistiky a zásobování.

 

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS