tisk

Obsluha osobního počítače


Cíl: Naučit, případně zdokonalit účastníky v praktickém používání osobního počítače s operačním systémem Microsoft Windows, s běžně používanými kancelářskými aplikacemi a s internetem.

Obsah: Vytváření, pokročilá editace a formátování textů v aplikaci Microsoft Word, vytváření, pokročilá editace a formátování tabulek v aplikaci Microsoft Excel, vytváření složitějších tabulek a grafů, práce s kontakty, termíny, úkoly, kalendáři a e-mailovou poštou v aplikaci Microsoft Outlook, získávání informací z internetu s aplikací Microsoft Internet Explorer.

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení na počítači