tisk

Mzdy v QI

 

Základní pojmy - Rozdělení odměňování zaměstnanců dle legislativy, zákon 1/1992 Sb. Mzdy, zákon 143/1992 Sb. – Platy, Minimální mzda, Pravidelná a nepravidelná pracovní doba, Nominální fond pracovní doby, Měsíční, hodinové a úkolové odměňování

 

Obecný výpočet mzdy - Výpočet mezd obecný a v QI

 

Filosofie mezd v QI – Zaměstnanci, Osobní parametry, Mzdové údaje, Období zpracování mezd

 

Pojištění -  Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Zákonné pojištění za organizaci, Penzijní připojištění, Životní pojištění

 

Zpracování mezd v QI - Mzdové složky a jejich druhy – rozdělení, Nápočty mzdových složek, Dovolená, Průměry pro náhrady, Průměry pro dávky nemocenského pojištění, Nemocenská, nemocenské dávky, Ošetřování člena rodiny

 

Statistika - Průměrný evidenční stav ve fyzických osobách, Průměrný evidenční stav ve fyzických osobách přepočtený, Exporty pro ISPV

 

Srážky - Srážky ze mzdy (exekuce) - princip výpočtu, ukázka nastavení v QI,

 

Účtování mezd v QI - Doklady obecně, Druhy mzdových dokladů, Doklady Srážek ze mzdy, Doklady Hrubých mezd, Mzdové a nemzdové položky a jejich účtování v QI

 

Výstupy z mezd v QI - Princip tvorby výstupů z mezd v QI, Přehledy, Výkazy, Rekapitulace