tisk

Mzdové aktuality – řešení praktických příkladů mzdového účetnictví

 

Cíl: Poskytnout návod na řešení praktických situací mzdového účetnictví v aktuální legislativě.

 

Obsah: Změny v nemocenském pojištění: Komplikované postupy při stanovení náhrady mzdy při dočasné pracovní • neschopnosti (směnný a nepřetržitý provoz), fiktivní harmonogram směn • zkušební doba a dočasná pracovní neschopnost • pracovní úraz a jeho likvidace při poskytování nemocenského OSSZ • srážky ze mzdy a ve vztahu k nemocenskému pojištění • vyloučené doby pro účely nemocenského pojištění. Změny v oblasti důchodového pojištění: Upozornění na nové lhůty předkládání ELDP.

 

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS