tisk

Mzdová problematika krok za krokem

 

Cíl: Získat ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovně právní problematiky pro každého, kdo zpracovává mzdy.

 

Obsah: Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele,  pracovněprávní vztahy (PPV): povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance • druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení• zákaz výpovědi • povinnosti při ukončení PPV. Nároky při ukončení pracovního poměru: odstupné • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru • potvrzení o zaměstnání. Pracovní a odpracovaná doba: základní pravidla a rozvrh pracovní doby, problematika přestávek v práci • evidence odpracované doby.


Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS