MISS Centrum, s.r.o. - ekatalog.czSoftware - ekatalog.cz
tisk
Informační systém QI je v současnosti rozdělen na více než 300 obchodních jednotek tematicky sdružených do 7 skupin - modulů. Většina z nich funguje samostatně a nemusí být nutně součástí robustního celku. Vybíráte si jen to, co skutečně potřebujete.
Dle Vašich potřeb můžete systém za plného provozu doplňovat (nebo snižovat) o další funkcionality a vytvořit tak optimální systém, který bude respektovat vývoj Vaší firmy.
QI tak může mít podobu mikroaplikace ale i komplexního řešení.

Přehled modulů QI:

Účetní moduly

Účetní moduly jsou základní moduly, které se uplatní v každé organizaci. Díky nim spojíte složité agendy do jednoho komplexního systému a vyvarujete se duplicitám v údajích. Přehlednost a intuitivní ovládání usnadní práci účetním, personalistům i vedoucím pracovníkům. Všichni budou mít okamžitě k dispozici přesné, kompletní a aktuální informace.

Finanční úetnictví
Finance
Personalistika
Mzdy a platy
Majetek
Docházka

Manažerské moduly

Plánování, organizace a vedení projektů je nezbytnou součástí správného vedení firmy. Tyto aplikace jsou určeny těm uživatelům, kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem získávat data k analýze z IS v přehledné, uživatelem definované podobě. Snáze rozpoznáte kritické body a milníky a můžete soustředit svou energii a úsilí na nejcitlivější a nejrizikovější místa projektů aniž byste ztratili kontrolu nad jejich zbývajícími částmi.

Projekty
Organizace a řízení firmy
Plánování
Řízení jakosti
QI Manager
Procesy

Obchodní moduly

Obchodní moduly – nezbytná součást pro společnosti zabývající se nákupem a prodejem. Tyto moduly usnadní zpracovávání dokladů spojených s pohybem zboží ve společnosti i mimo ni a zpracovávání statistik. Pomohou efektivnímu jednání s partnery, řízení jednání a plánování marketingových akcí.

Nákup a prodej
Marketing a CRM
Sklady
Služby
Doprava a logistika

Oborové moduly

Oborové moduly - jsou specializované moduly, které si vybírají společnosti s daným zaměřením. Rozšiřují základní moduly o nástroje, které usnadňují a zpřehledňují aktivity v podniku. Ve spolupráci s firmami v jednotlivých oborech byly do detailu upraveny tak, aby postihly veškeré podnikové činnosti a splnily provozní požadavky.

Servis & Údržba
Pokladní prodej
Evidence zvířat
Cestovní kanceláře

Výrobní moduly

Umožňují vytvořit podrobné popisy výrobních postupů, které jsou nezbytné při přípravě a následné tvorbě výrobků. Upřesňují popis a plánování výrobních kapacit a financí, které zohledňuje priority zakázek, souběhy operací na více pracovištích a výrobní dávky. Prostřednictvím modulu Cenové kalkulace je možné vytvořit libovolné kalkulační vzorce a vypočítat cenu použitého materiálu, cenu polotovarů, finálních výrobků atd.

Technická příprava výroby (TPV)
Cenové kalkulace
Plánování výroby
Řízení výroby
Kompletace
Nářadí
Řízení podle TOC (Theory od Constraints)

E-moduly

Internetové prostředí je v současné době základem prezentace každé firmy. Zákazníci již automaticky předpokládají existenci webových stránek a možnost jejich aktivního využití. Díky snadnému používání E-modulů není firma nucena zaměstnávat externí programátory a může si stránky spravovat velmi jednoduše vlastními silami.

Do skupiny E-modulů patří:
QI Shop
QI Portál

Systémové moduly

Systémové moduly QI jsou základními stavebními kameny informačního systému. Aby ERP kvalitně fungovalo, musí obsahovat funkcionality pro správu dat, portálů a serverů a také základní moduly, které umožňují provádění elementrních funkcí, na které pak další moduly navazují.

Jádro systému

Více o modulech a o celém informačním systému QI najdete na http://www.qi.cz/. Pokud se Vám nechce hledat, jsme tu pro Vás.