tisk

Majetek v QI

 

Metodika a zákony evidence majetku – Základní ustanovení zákona o dani z příjmů týkající se evidence majetku, Základní ustanovení zákona o účetnictví týkající se evidence majetku, Základní ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty týkající se evidence majetku, Vnitropodnikové směrnice pro evidenci majetku, Dělení

majetku podle různých kritérií

 

Hlavní principy modulu – Popis hlavních objektů modulu majetku, jejich vazeb a principů zpracování, Evidence informací o zpracování, žurnál událostí, Kontroly a opravy dat majetku

 

Konfigurace majetku – Popis jednotlivých položek konfigurace majetku, Význam nastavení konfigurace pro činnost modulu, Nastavení účetního období pro evidenci majetku

 

Popis číselníků majetku – Společné číselníky, Číselníky uživatelské, Číselníky, distribuční, Detailní popis číselníku typů majetku, Detailní popis číselníku zatřídění majetku, Detailní popis číselníku druhů změn

 

Odpisy majetku – Význam, účetních a daňových odpisů, Typy účetní odpisů, Typy daňových odpisů

 

Základní principy práce – První spuštění, Přístup ke kartám, Měsíční závěrky, Závěrky účetního období

 

Karta majetku – Členění karty majetku, Popis položek, přístup k editaci položek, Tlačítka na kartě, Způsob zaúčtování a základní účet

 

Evidence připojené ke kartě majetku – Umístění majetku, Historie, Finanční doklady, Operativní evidence, Jednoduchá inventarizace, Vzájemná nadřízenost a podřízenost karet, Soubor majetku součásti souboru

 

Praktická práce s modulem - Zařazení, zařazení s kopií, Změna zařazeného, změna evidovaného majetku, Vyřazení, Aktivace, Rozdělení a částečné vyřazení, Obnova z historie, Výmaz

 

Hromadné změny stavu majetku – Popisné údaje, Přerušení odpisů, Rovnoměrné odpisy, Čárový kód, Vyřazení, Protokoly o změnách

 

Výpočty odpisů majetku – Princip výpočtu, Odpisové plány (individuální, hromadné, střediskové a měsíční odpisové plány, grafické výstupy), Odpisy podle mezinárodních standardů. Odpisy v cizí měně

 

Principy účtování majetku – Technologie zaúčtování vazba na historii, Účtovatelné položky a předkontace, Účtované daňové hodnoty a účetní hodnoty (stav a změny), Účetní doklad (žádost o zaúčtování), Postupy při zaúčtování, Postupy při odúčtování, Kontrola a oprava zaúčtování

 

Závěrky majetku – Měsíční závěrka, Automatické akce při závěrce, Přístup do jiných měsíců, Závěrka účetního období, Možnost zrušení závěrky účetního období

 

Kontroly a opravy dat – Kontroly karet, Kontroly historie, oprava historie, Kontroly zaúčtování, Kontroly importu, Výsledky kontrol, Automatická kontrola při závěrce účetního období

 

Tiskové výstupy – Uživatelský filtr sestav, Sestavy pro průběžné stavy, Sestavy pro počáteční stavy, Sestavy pro konečné stavy, Sestavy pro stavy ke dni

 

Postup při implementaci a importu majetku – Doporučený postup při implementaci majetku, Doporučený postup při importech majetku, Využití exportů majetku

 

Cizí měna v majetku – Podmínky pro práci s majetkem v cizí měně, Účtování v cizí měně

 

Inventarizace majetku – Inventarizace jednoduchá základní informace, Inventarizace čárovým kódem základní informace