tisk

Key account management – řízení vztahů s klíčovými zákazníky

 

Cíl: Získat znalosti a dovednosti pro úspěšné řízení vztahů s klíčovým zákazníkem jako jednoho z významných mezníků vedoucích k dlouhodobému obchodu. Efektivní řízení vztahů s klíčovými zákazníky jako předpoklad pro úspěch na trhu. Významná role key account manažera ve firmě.

Obsah: Úvod do key account managementu. Popis modelu key account managementu (KAM).  Key account manager - hlavní funkce, popis práce. Efektivní řízení vztahů s klíčovými zákazníky. Marketing versus obchodní jednání. Produkt, cena, distribuce, komunikace = 4 P marketingu. Cena jako součást produktu aneb souvislosti v obchodním případu. Strategie zaměřená na klíčové zákazníky.

 

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS