tisk

Jak sledovat a řídit náklady

 

Jak zjistit, za co utrácíte peníze. Jak se v této oblasti projevují nejčastější chyby českých firem. Jak analyzovat základní finanční výkazy vaší firmy a jaká | překvapení | vám odhalí. Co musíte vědět před tím, než začnete škrtat náklady. Jak rozpoznat, které výkony jsou při současných cenách nejefektivnější. Jak hledat možné zdroje úspor a okamžitých výdělků. Jaké určit minimální tržby, které jsou potřeba k dosažení zisku. Jak náklady průběžně kontrolovat a řídit tok peněz.

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS