tisk

Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví

 

Cíl: Naučit, případně zdokonalit účastníky evidovat, vykazovat a účtovat vedle standardních operací s majetkem také složitější situace, které budou popsány i na konkrétních příkladech, především oblast technického zhodnocení a opravy majetku.

 

Obsah: Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku - hmotného, nehmotného, drobného - z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v poslední době prochází celou řadou významných změn.


Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS