tisk

Finanční analýza a finanční management podniku

 

FINANČNÍ ANALÝZA: Zdroje informací • cíle a využití finanční analýzy • rentabilita, likvidita a zadluženost • řízení pohledávek, závazků a zásob • řízení čistého pracovního kapitálu • zhodnocení analyzované společnosti.

FINANČNÍ MANAGEMENT: Zdroje financování • náklady kapitálu • cíle a zásady finančního managementu • Cash-flow • návratnost investice • nákladové metody • výnosové metody (NPV, IRR atd.). Jednotlivé moduly na sebe vzájemně navazující.

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS