tisk

Co je to A_SYSTEM?

Informační systém A++ je vytvořen pro všechny firmy v oblasti ekonomických informací, obchodu a pro výrobní firmy libovolného zaměření. Systém je plně modulární s jedinou komplexní databází pracující v prostředí ADS serveru.

Rychlost odezvy, množství zpracovávaných dat, je dáno výraznou měrou použitým databázovým serverem. Spojovacím prvkem mezi oblastmi jsou vytvořené soubory a informace, které jsou mezi moduly předávány přímo po síti (dotaz – odpověď). Protože všechny moduly které používáme (včetně systémových nástrojů), byly vyvinuty naší firmou, všechny moduly jsou provázané a navzájem slučitelné.

Systém je schopen se dynamicky přizpůsobovat změnám okolí a potřebám zákazníka za provozu. Zkušenosti získané dlouholetým zpracováním A systému prostředí DOS jsou zapracovány do nového systému v prostředí Windows, Unix.

Všechny vytvořené soubory a informace lze přenášet i do jiného systému přímo po síti nebo pomocí vzdáleného přístupu.

Systém umožňuje import dat ze stávajících inženýrských systémů typu CAD přímo do systému A++.

Systém umožňuje také elektronický přístup a zasílání potřebných formulářů k organizacím jako banky, spořitelna, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna.

Rovněž komunikace se všemi organizacemi a firmami lze provádět s využitím nejnovějších metod elektronického spojení formou elektronické pošty a internetu maximální možnou kontrolou a zabezpečení systému přenosu dat. Veškeré objednávky, cenové nabídky, poptávky, faktury a ostatní doklady vytvoření v daném modulu systému jsou přímo zasílány elektronicky bez nutnosti transformace do jiných struktur.

Jednotlivé moduly umožňují zobrazit potřebné výstupní informace rovněž v grafické podobě, případně vstup do managerské nástavby.
Vzdálený uživatelský přístup zabezpečí odpovědnému pracovníkovi i mimo firmu připojit se do systému a zjistit okamžité potřebné údaje na svém počítači, což mu umožňuje systém A++, který pracuje v systému on-line.


K zabezpečení spolehlivosti celého systému jsou vytvářeny pro každého uživatele přístupová práva nejen do jednotlivých modulů a úloh, ale i na jednotlivé funkce (čtení, prohlížení, editace, výmaz informace apod.).

K rychlému a bezchybnému získání informací, vstupujících do systému, využívá informační systém dostupné elektronické snímače dat (čárový kód, čipové karty nebo i celé docházkové systému).

Informační systém je koncipován v přímé návaznosti na normy jakosti typu ISO  9001 a další, které daná firma realizuje.

Prostředí Windows, ve kterém systém pracuje, usnadňuje uživateli pomocí jednotlivých oken získat potřebnou informaci, aniž by museli přecházet z jednoho modulu do jiného. Rovněž možnost uspořádání údajů na dokladu pro každého uživatele samostatně (podle jeho zvyklostí), zrychluje a usnadňuje uživateli jeho práci. Totéž platí i o výstupních sestavách, které mohou být přehlednější a jednodušší.

Výrobní moduly systému umožní při správné organizaci práce získat okamžitě informace,které dříve nebylo možno zajistit. Srovnání plánovaných kapacit s okamžitým výsledkem ukončené a vykázané práce umožní vedoucím pracovníkům okamžitě a efektivně řídit výrobu a reagovat na požadavky zákazníků.

Konstrukce daného informačního systému zajišťuje, že daná informace vzniká pouze jedenkrát bez duplicitních vazeb. Přístup uživatele do systému formou dotaz – odpověď zajišťuje rychlý přístup k dané informaci bez nutnosti procházení celé databáze.