tisk

Cenová kalkulace výrobku

 

Cíl kurzu: Seznámit pracovníka s problematikou vytváření nákladových (ÚVN) a cenových kalkulací.

Obsah: Úvod do problematiky. Význam THN, TPV a TEP ve firemní praxi. Požadavky na kalkulace v kusových a malosériových výrobách. Kalkulační vzorec (přímé a nepřímé náklady). Stanovení spotřeby a ceny materiálu. Stanovení normy spotřeby času. Výrobní a správní režie. Úplné vlastní náklady (ÚVN). Zisk. Ověřování výpočtů v praxi. Vícenáklady při výrobě, jejich rozdělení a promítnutí do technické dokumentace. Rychlý výpočet celkové pracnosti zakázky na základě konstrukční dokumentace – praktické příklady.

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS